Bewijs tegen Dominicus en Cornelio

EersteLetterIn de uitzending kom slachtoffers van pater Dominicus en broeder Cornelio aan het woord. Ze vertellen uitgebreid over het seksueel misbruik. Maar hoe weten we dat het waar is? Wat is het bewijs tegen de pater die zij beschuldigen?

Broeder Cornelio

De beschuldiging
Broeder Cornelio was in de jaren ’70 oprichter van katholieke jongerenwerk en organiseerde jeugdkampen. Drie slachtoffers hebben gemeld dat broeder Cornelio hen op kamp in zijn tent misbruikte. Ook zagen ze hoe hij andere jongetjes misbruikte. Eind jaren ’80 vertrekt de pater naar Brazilië om daar projecten met kinderen op te zetten. Er is niet bekend of hij daar ook slachtoffers heeft gemaakt.

Het bewijs
Het Meldpunt Misbruik RKK heeft de drie klachten onderzocht en ze alledrie gegrond verklaard. Dat betekent dat het meldpunt vindt dat er voldoende bewijs is dat de verhalen van de slachtoffers kloppen. Het bewijs tegen broeder Cornelio bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste zijn er drie verklaringen van drie verschillende slachtoffers die een soortgelijke ervaring hebben gehad met broeder Cornelio. In de regel is dat al voldoende bewijs voor het meldpunt om een zaak gegrond te verklaren.

Ten tweede is er een brief van broeder Cornelio uit 2013 aan het meldpunt waarin hij schrijft.  “Ik heb onbedoeld kinderen misbruikt en hen daardoor grote schade berokkend. (…) Ik geef toe dat ik door mijn gedrag onbedoeld kinderen verdriet heb aangedaan. Is dit nog goed te maken? Dat hoop en wens ik toch. Van diep uit mijn hart vraag ik vergiffenis aan de benadeelden voor het leed dat ik hen heb aangedaan.” Later trekt hij deze bekentenis in. Het meldpunt ziet echter geen reden om deze brief niet serieus te nemen.

Tot slot is er een brief uit 2011 waarin broeder Cornelio zelf een incident opbiecht. Hij vertelt dat hij een jongetje zich heeft laten uitkleden, zijn penis heeft aangeraakt en naast hem in bed is gaan liggen. De congregatie van broeder Cornelio heeft het misbruik erkend en de slachtoffers financieel gecompenseerd.

Pater Dominico

De beschuldiging
In de jaren ’50 was pater Dominicus werkzaam op het Pius Juvenaat in Willemstad, een internaat voor jongens die pater wilden worden. Oud-leerling Pedro vertelt in onze uitzending dat hij op zijn slaapkamer meerdere keren ernstig is misbruikt is door pater Dominicus. Later zou pater Dominicus volgens Pedro zijn overgeplaatst in verband met een beschuldiging van misbruik.

Het bewijs
Pedro heeft begin 2015 een klacht ingediend bij het Meldpunt Misbruik RKK. Er is dus nog geen verklaring waarin het meldpunt de klacht gegrond of ongegrond verklaard. Wel is er in het archief van de Dominicanen veel materiaal aanwezig die het verhaal van Pedro ondersteunen. In het archief vinden we brieven waarin staat dat ook een andere leerling in die periode melding heeft gemaakt van misbruik door pater Dominicus.

Volgens de perfect van het internaat heeft Dominicus toegegeven dat er eenmaal iets is voorgevallen, toen het slachtoffer met griep op bed lag. Toen de vader van deze jongen dreigde naar de recherche te gaan, is pater Dominicus door het bisdom overgeplaatst naar Nederland. Een politieonderzoek zou ‘schade toebrengen aan de reputatie van het internaat’. De bisschop in Willemstad en de overste van de congregatie in Nederland waren van de beschuldiging en de overplaatsing op de hoogte. Hij krijgt in een van de brieven zelfs een aanbeveling mee: “Do. kunt u terstond volop aan het werk zetten”.